• Portal Online Learning ini dibina sebagai sokongan kepada pengajaran dan pembelajaran pelajar Kursus Perguruan Lepas Ijazah (Sekolah Rendah) Mod Latihan Perguruan Berasaskan Sekolah. Portal ini menyediakan bahan-bahan sumber, tugasan, forum dan kuiz untuk tiga (3 ) komponen iaitu Teknologi Maklumat dan Komunikasi, Teknologi Pendidikan dan Sains Perpustakaan.

  • Bahan-bahan yang disediakan dalam portal OLL ini dapat membantu anda menyediakan diri untuk menghadapi peperiksaan. Bahan-bahan di dalam OLL ini juga kaya dengan sumber-sumber pembelajaran terkini. Anda seharusnya menggunakan kesempatan dan peluang yang disediakan ini untuk meningkatkan keputusan dan prestasi akademik anda. Ia juga dapat membantu anda menguasai kemahiran ICT disamping memantapkan diri dalam profesion keguruan.
  • Pembelajaran secara online untuk Bahasa Arab Major ini mendedahkan kepada pelatih-pelatih j-QAF bahan kursus yang terkandung dalam modul yang dibekalkan oleh BPG. Para pelatih perlu mendapatkan bahan-bahan daripada sistem OLL yang dibangunkan oleh pihak BPG untuk menambahkan maklumat yang berkaitan dengan Bahasa Arab Major dan tidak terkeluar daripada kandungan modul.
  • Pembelajaran secara online untuk Bahasa Arab Minor ini mendedahkan kepada pelatih-pelatih j-QAF bahan kursus yang terkandung dalam modul yang dibekalkan oleh BPG. Para pelatih perlu mendapatkan bahan-bahan daripada sistem OLL yang dibangunkan oleh pihak BPG untuk menambahkan maklumat yang berkaitan dengan Bahasa Arab Minor dan tidak terkeluar daripada kandungan modul.

  • Bahan yang terkandung dalam On-line Learning (OLL) sebagai bahan sokongan untuk para pelajar mendalami apa terdapat dalam Modul Pembelajaran bagi Mata Pelajaran Major Pendidikan Islam bagi KPLI j-QAF Mod LPBS

  • Modul Pendidikan Islam j-QAF ( MINOR ) ini merupakan modul satu hingga tiga .Terdapat 6 Unit dalam ketiga-tiga modul tersebut. Terdapat penilaian yang ditetapkan bagi kombinasi markah yang diperuntukkan. Pensyarah adalah sebagai fasilitatur dan pembimbing dalam interaksi dua hala. Aktiviti tugasan ,kuiz dan perbincangan dalam Portal adalah sebagai pengukuhan kepada modul Major dan Minor.

  • Bahan Pendidikan Al-Quran yg dihasilkan kali ini merupakan satu usaha berterusan untuk membantu pelatih-pelatih membuatkan peneguhan dan pengayaaan terhadap maklumat-maklumat yang dihasilkan dalam Modul Pendidikan Al-Quran j-QAF.IPGM-OLL
You are not logged in. (Login)